Radioni

Info:

 

 

 

Radioni bruges til analyse og behandling, og er en metode som bruger specielt designede apparater, hvorved terapeuten kan afgøre de underliggende årsager til sygdom i et levende væsen, det være sig menneske, dyr, plante eller jorden selv. Skønt radioni hovedsagelig bruges til analyse og behandling af menneskets sygdomme, er det også blevet brugt i vid udstrækning i landbrug til at øge afgrøder, kontrollere sygdomme og forbedre helbredet hos husdyr.

 

Radioni er opdaget af den amerikanske læge Dr. Albert Abrams. Han lavede et apparat som med sine kalibrerede skiver, gjorde ham i stand til at opdage og måle reaktioner og intensiteter. Dette blev kaldt E.R.A. (Electric Reactions of Abrams) og blev senere til det vi kalder radioni i dag.

 

I 1930’erne skabte Dr. Ruth Drown yderligere dimensioner i radionien ved at opdage, at analyse og behandling kunne udføres på afstand.

 

I 1940’erne blev fokus flyttet til Oxford i England hvor George og Majorie De la Warr udførte et kæmpearbejde med at forbedre apparater og udføre et stort forskningsarbejde.

 

I 1960’erne førte Malcolm Rae’s undersøgelser til en implementering af homøopatien i radioni.

 

David Tansley revolutionerede nærmest radionien ved at indføre menneskets energifelter (aura og chakras) i radionien.

 

Basis for radioniens teori og udførelse er, at mennesket og alle livsformer deler et fælles energifelt; jordens elektro-magnetiske felt; og yderligere at hver livsform har sit eget elektro-magnetiske felt, som hvis det forstyrres tilstrækkeligt, ultimativt vil resultere i sygdom i organismen.

 

Ved hjælp af radiobølger er terapeuten i stand til at identificere og behandle sygdomme på lang afstand – faktisk er der ingen begrænsninger her.

 

Radioniterapeuten stiller radioniapparat ind på patienten (ved hjælp af en hårtot fra patienten), som jo befinder sig på afstand, og terapeuten er nu i stand til at identificere hvad de underliggende årsager til sygdomme er, årsager som måske er skjult for kliniske og mere ortodokse procedurer. Herved er terapeuten i stand til med stor akkuratesse at finde den korrekte behandling, som vil fjerne de underliggende årsager.

 

En radionisk profilanalyse er ikke en medicinsk diagnose.

 

Tlf. 20 98 99 29

mail@hennyandersen.dk

 

Copyright hennyandersen.dk